Politika privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za rukovodstvo Peric Transport KG. Korištenje internet stranice Peric Transport KG je moguće bez naznačenja ličnih podataka, međutim, ukoliko ispitanik želi da korisiti posebne usluge naše kompanije putem naše internet stranice, obrada ličnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna i ukoliko nema zakonskog osnova za obradu, mi zahtevamo pristanak ispitanika.

Obrada ličnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona ispitanika su uvek u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primenjuje na našu kompaniju - Peric Transport KG. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naša kompanija želi da obavesti javnost o prirodi, obimu i svrsi za koju prikupljamo, koristimo i obrađujemo lične podatke. Štaviše, ovim obaveštenjem ispitanici se informišu o svojim pravima koja mogu ostvarivati.

Kao voditelj obrade, Peric Transport KG je implementirala brojne tehničke i organizacijske mere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita ličnih podataka obrađenih putem ove internet stranice. Međutim, prenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatke, te se apsolutna zaštita ne može garantovati. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam preneti lične podatke putem alternativnih sredstava komunikacije kao što je na primer telefon.

 

1. Definicije

Definicije Izjava o zaštiti podataka od strane Peric Transport KG temelji se na izrazima koju koristi evropski zakonodavac u opštoj uredbi o zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti razumljiva za široku javnost, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želimo najpre objasniti izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, mi ćemo koristiti sledeće izraze:

a) Lični podaci

Lični podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identifikovanu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("ispitanik"). Identifikovana fizička osoba je ona koja se može direkno ili indirektno identifikovati, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više faktoravspecifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik jeste određena ili odrediva fizička osoba čiji se lični podaci obrađuju od strane voditelja obrade koji je odgovoran za obradu podataka.

c) Obrada podataka

Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se provode na lične podatke ili ličnim podacima, bez obzira da li je reč o automatizovanim sredstvima obrade ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, oraganiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmena, povraćaj podataka, savetovanje, korišćenje, otkrivanje podataka putem prijnosa, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka.

d) Ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade podataka je obeležavanje skladištenih ličnih podataka sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade ličnih podataka koji se sastoji od korištenja ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno zbog analize ili predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinaka na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, lične izbore, interese, pouzdanost, ponašanje, mesto ili kretnju fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez korištenja dodatnih informacija, pod uslovi da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgvoran za obradu podataka

Voditelj obrade ili voditelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, telo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka; ako su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Evropske unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriterijum za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Evropske unije ili države članice.

h) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, telo javne vlasti, agencija ili drugo telo koji obrađuje lične podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, telo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju lični podaci, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, tela javne vlasti koja mogu primiti lične podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Evropske unije nije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka a u skladu s svrhom obrade.

j) Treća strana

Treće strana je fizička ili pravna osoba, tijela javne vlasti, agencija ili drugo telo ili osoba koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osoba koja uz izravno ovlaštenje voditelja obrade ili izvršitelja obrade su ovlaštena da obrađuju lične podatke.

k) Pristanak

Pristanak ispitanika je svaki pristanak slobodno dat za posebnu svrhu, zasnovan na informiranosti i predstavlja nedvosmislenu volju ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, daje pristanak za obradu svojih ličnih podataka.

 

2. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju u zemljama članicama Evropske unije i drugim odredbama koje su vezi sa zaštitom podataka je:

Peric Transport KG
Fuchsröhrenstraße 44/8/8
1110 Wien
Österreich

Tel.: +43 699 11 98 76 24 & +43 699 11 98 76 25
E-Mail: office@peric-transport.at
Veb: www.peric-transport.at

 

3. Kolačići (Cookies)

Internet stranica Peric Transport KG koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke skladištene u računalnom sastavu preko internet pretraživača.

Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internet stranice i serveri mogu dodeliti određenom internet pretraživaču u kojem je uskladišten kolačić. To omogućava posećenim internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne internet pretraživača od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Poseban internet pretraživač može se prepoznati i identifikovati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korišćenjem kolačića, Peric Transport KG je u mogućnosti da pruži korisnicima ove internet stranice usluge pogodnije za korrisnike a što ne bi bilo moguće bez korišćenja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internet stranici mogu se optimizovati imajući u vidu potrebe korinsika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već napomenuli, prepoznati korisnike naše internet stranice. Svrha ovog prepoznavanja jeste olakšavanje korisnicima da koriste našu internet stranicu. Korisnik naše internet stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa internet stranici jer su oni preuzeti od strane internet stranice i kolačić se stoga skladišti na kompjuterski sistem korisnika. Drugi primer je kolačić virtualnih kolica za kupovinu u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtuelna kolica za kupovinu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vreme sprečiti postavljanje kolačića putem naše internet stranice pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internet pretraživačima. Ako ispitanik isključi postavljanje kolačića u korišćenom internet pretraživaču, možda neće biti upotrebljive sve funkcije naše internet stranice u potpunosti.

 

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet stranica Peric Transport KG prikuplja niz opštih podataka i podataka kada ispitanici ili automatizirani sastav poziva internet stranicu. Ovi opšti podaci i informacije uskladišteni su u log datotekama servera. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti (1) o vrsti internet pretraživača i korišćenim verzijama, (2) o operativnom sastavu koji koristi pristupni sastav, (3) o internet stranici s kojeg pristupni sastav pristupa do naše internet stranice (tzv. upućivači), (4) o pod-internet stranicama (5) o datumu i vremenu pristupa internet stranici, (6) o adresi internet protokola (IP adresa), (7) o pružatelju internet usluga pristupnog sastava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sastave.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija, Peric Transport KG ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše internet stranice, (2) optimizovali sadržaj naših internet stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih sastava i tehnologije internet stranice, i (4) pružili telima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga Peric Transport KG analizira anonimno i statistički prikuplja podatke s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg preduzeća te osiguranja optimalnog nivoa zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka skladište se odvojeno od svih ličnih podataka koje daje ispitanik.

 

5. Mogućnost kontakta preko veb stranice

Zbog zakonske regulative, veb stranica Perić Transport sadrži informacije koje omogućavaju brz elektronski kontakt sa našom kompanijom i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu za tzv. elektronsku poštu (e-mail adresu). Ako dotična osoba kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, lični podaci koje je dotična osoba prenela biće automatski sačuvani. Takvi lični podaci koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroloru podataka čuvaju se u svrhu obrade ili kontakta sa subjektom podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

 

6. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i skladišti lične podatke ispitanika samo za vreme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili u vremenu predviđenom od strane evropskog zakonodavca ili zakonima ili propisima drugog zakonodavsta koje se primenjuje na voditelja obrade.

Ako se svrha skladištenja ne može ostvariti ili ako istekne rok skladištenja koje propisuje evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, lični se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

 

7. Prava ispitanika

a) Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo evropskim zakonodavstvom da zahteva od voditelja obrade potvrdu da li se njegovi obrađuju lični podaci ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da zahteva potvrdu, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

b) Pravo pristupa

Svaki ispitanik ima pravo od evropskog zakonodavca da dobije besplatno od voditelja obrade informacije o svojim ličnim podacima koji su uskladišteni u bilo kojem trenutku kao i kopiju tih podataka. Nadalje, evropske direktive i propisi garantuju ispitanicima pristup sledećim informacijama:

  • o svrsi obrade;
  • o kategorijama ličnih podataka koje su obuhvaćene;
  • o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • ukoliko je moguće, o predviđenom vremenu skladištenja ličnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriterijumu koji se koristi radi utvrđivanja vremena skladištenja;
  • o postojanju prava traženja ispravke ili brisanje ličnih podataka od strane voditelja obrade ili ograničenju obrade ličnih podataka koji se tiču ispitanika ili pravu na prigovor protiv takve obrade;
  • o postojanju prava na žalbu nadzornim telom;
  • kada lični podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o izvoru ličnih podataka;
  • o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za ispitanika.

Štaviše, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome da li su lični podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obavešten o odgovarajućim zaštitnim merama koji se odnose na prenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

c) Pravo na ispravku

Svaki ispitanik ima pravo od evropskog zakonodavca da dobije od voditelja obrade ispravku netačnih ličnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog voditelja obrade.

d) Pravo na brisanje ("Pravo na zaborav")

Svaki ispitanik ima pravo od evropskog zakonodavca da zahteva od voditelja obrade brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja a voditelj obrade je dužan izbrisati lične podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sledećih osnova vredi, pod zahtevom da obrada nije neophodna:

  • lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.
  • Ispitanik povuče pristanak na kojem se ta obrada temelji a u skladu sa tačkom (a) člankom 6. stavkom 1. ili tačkom (a) člankom 9. stavkom 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
  • Ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji važniji legitimni razlog za obradu ili je ispitanik prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka.
  • Lični podaci su nezakonito obrađivani.
  • Lični podaci moraju biti obrisani radi poštovanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Evropske unije ili pravom države članice a koja se primenjuju na voditelja obrade.
  • Lični podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje ličnih podataka uskladištene od strane Peric Transport KG, osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik kompanije Peric Transport KG će potvrditi da će se po zahtevu za brisanjem odmah postupiti.

Ako je voditelj obrade javno objavio lične podatke a dužan je brisati lične podatke skladno članku 17. stavku 1., voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, kako bi obaviestio druge voditelje obrade koji obrađuju lične podatke da je ispitanik zahtevao od tih voditelja obrade da brišu sve linkove, kopije i povratne poruke tih ličnih podataka, pod zahtevom da obrada nije potrebna. Zaposlenici Peric Transport KG će u pojedinačnim slučajevima poduzeti potrebne mere.

e) Pravo na ograničenja obrade

Svaki ispitanik ima pravo od strane evropskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako je jedan od sledećih zahteva ispunjen:

  • Tačnost ličnih podataka osporena je od strane ispitanika u vremenskom periodu koji omogućuje voditelju obrade da proveri tanost ličnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju ličnih podataka i zahteva umesto toga ograničenja njihove upotrebe.
  • Voditelju obrade nisu više potrebni lični podaci radi obrade, ali su potrebni ispitaniku radi postavljanja pravnog zahteva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.
  • Ispitanik je prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka u toku provere jesu li legitimni interesi voditelja obrade nadjačali interse ispitanika.

Ako se jedan od gore navedenih zahteva ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade ličnih podataka skladištenih od strane Peric Transport KG, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog voditelja obrade. Zaposlenik Peric Transport KG će poduzeti ograničenje obrade.

f) Pravo na prenos podataka

Svaki ispitanika ima pravo od strane evropskog zakonodavca da primi svoje lične podatke koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom obliku. Ispitanik ima pravo preneti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni lični podaci, pod zahtevu da se obrada temelji na saglasnosti iz Opšte uredbe o zaštiti podataka i to temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili tačke (a) članka 9. stavka 2. ili na temeljem ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka, a obrada se obavlja automatskim sredstvima i nije neophodna za obavljanje zadataka u javnom interesu ili radi obavljanja službene vlasti proverene voditelju obrade.

Štaviše, u ostvarivanju prava na prenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo direktnog prenosa ličnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, gdje je to tehnički izvodivo i kada se time nepovoljno ne utiče na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prenos podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Peric Transport KG.

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo uskladišteno od evropskog zakonodavca da iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu ličnu situaciju, obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na tačkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. To se takođe odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

Peric Transport KG u slučaju prigovora više neće obrađivati lične podatke, osim ako možemo dokazati ubedljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

Ako Peric Transport KG obrađuje lične podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kom trenutku na obradu ličnih podataka o njemu ili njoj za takav marketing. To se odnosi na profilisanje u onoj meri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori Peric Transport KG zbog obrade u svrhu izravnog marketinga, Peric Transport KG više neće obrađivati lične podatke za te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu ličnu situaciju, prigovoriti obradi svojih ličnih podataka od strane Peric Transport KG u svrhu znanstvenog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka u javnom interesu.

Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku Peric Transport KG. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacijskog društva i bez obzira na Direktivu Evropske unije 2002/58 /EZ, koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo od evropskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne posledice na njega ili nju ili na sličan način značajno utiče na njega ili nju, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) nije odobrena od strane Evropske unije ili zakona države članice koji se primenjuje na voditelja obrade i koja takođe propisuje odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj saglasnosti ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) temeljena na eksplicitnom pristanku ispitanika, Peric Transport KG će provesti odgovarajuće mere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, a najmanje će garantovati pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatskog individualnog odlučivanja, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog Peric Transport KG.

i) pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo od evropskog zakonodavca da povuče pristanak za obradu svojih ličnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje saglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog Peric Transport KG.

 

8. Propisi o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Google analitike (sa funkcijom anonimizacije)

Osoba odgovorna za obradu je integrisala komponentu Google analitike (sa funkcijom anonimizacije) na ovoj veb stranici. Google analitika je usluga veb analitike. Veb analiza je prikupljanje i evaluacija podataka o ponašanju posetilaca veb stranica. Usluga veb analize prikuplja, između ostalog, podatke o veb stranici sa koje je dotična osoba došla na veb lokaciju (tzv. referer), kojim podstranicama je pristupano ili koliko često i koliko dugo je podstranica bila pregledana. Veb analiza se uglavnom koristi za optimizaciju veb stranice i za analizu troškova i koristi internet oglašavanja.

Operativna kompanija komponente Google analitike je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dablin, D04 E5V5, Irska.

Osoba odgovorna za obradu koristi dodatak „_gat._anonimizeIp“ za veb analizu preko Google analitike. Pomoću ovog dodatka, Google skraćuje i anonimizira IP adresu internet veze subjekta podataka ako se našim internet stranicama pristupa iz države članice Evropske unije ili iz druge države potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente Google analitike je da analizira tokove posetilaca na našoj veb stranici. Google koristi podatke i informacije dobijene, između ostalog, za procenu korišćenja naše veb stranice, za sastavljanje onlajn izveštaja za nas koji prikazuju aktivnosti na našoj veb stranici i za pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem naše veb stranice.

Google analitika postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Šta su kolačići već je objašnjeno iznad. Postavljanjem kolačića, Google je u mogućnosti da analizira korišćenje naše veb stranice. Svaki put kada se pozove jedna od pojedinačnih stranica ove veb stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrisana komponenta Google analitike, internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija dotične osobe se automatski aktivira od strane odgovarajuću komponentu Google analitike za prenos podataka Google-u radi onlajn analize. Kao deo ovog tehničkog procesa, Google stiče saznanja o ličnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koju Gugl koristi, između ostalog, da prati poreklo posetilaca i klikova, a zatim i da omogući provizije.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup napravljen i učestalost poseta našoj veb stranici od strane dotične osobe. Svaki put kada posetite našu veb stranicu, ovi lični podaci, uključujući IP adresu internet veze koju koristi dotična osoba, se prenose Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove lične podatke prikupljene tehničkim procesom trećim licima.

Dotična osoba može sprečiti postavljanje kolačića od strane naše veb stranice, kao što je već opisano, u bilo kom trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korišćenom Internet pretraživaču i na taj način trajno uložiti prigovor na postavljanje kolačića. Takva postavka korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečila Google da postavi kolačić na sistem informacionih tehnologija dotične osobe. Pored toga, kolačić koji je već postavila Google analitika može se izbrisati u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Štaviše, subjekt podataka ima mogućnost da prigovori i spreči prikupljanje podataka koje generiše Google analitika u vezi sa korišćenjem ove veb stranice i obradom ovih podataka od strane Google-a. Da bi to uradila, dotična osoba mora da pristupi dodatku za pregledač na linku www.google.de/intl/de/policies/privacy/ na adresi www.google.com/analytics/terms/de.html Google analitika je detaljnije objašnjena na ovom linku www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

 

9. Pravni temelj za obradu

Članka 6. stavak 1. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka potrebna za izvršenje ugovora kojem je lična, na koju se podaci odnose strane, kao što je slučaj, na primer, kada je obrada potrebna za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka b) GDPR. Isto se odnosi na one postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih radnji, primera u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša organizacija podložna zakonskoj obvezi koja zahteva obradu ličnih podataka, poput ispunjenja poreznih obaveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. tačka c) GDPR. U retkim slučajevima obrada ličnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetitelj u našoj organizaciji povređen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslediti doktoru, bolnici ili drugoj trećoj ustanovi. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 stavak 1. točka d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 stavak 1. točka f) GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je sledila naša organizacija ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je evropski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR).

 

10. Zakonski interesi koje sledi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada ličnih podataka temelji na čl. 6 st. 1 tačka f) GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i deoničara.

 

11. Razdoblje u kojem će se lični podaci skladištiti

Kriterijumi za određivanje razdoblja skladištenja ličnih podataka su odgovarajući zakonski propisana razdoblja zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

 

12. Pružanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; Zahtevi potrebni za sklapanje ugovora; Obvaeza ispitanika davanje ličnih podataka; moguće posledice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje ličnih podataka delom zahtevano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor kojim nam ispitanik daje lične podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primer, ispitanik dužan nam je dostaviti lične podatke kada naša organizacija s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje ličnih podataka imalo bi za posledicu da ugovor s ispitanikom ne može biti zaključen. Pre nego što lične podatke dostavi ispitanik, podaci mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik ispitaniku pojašnjava je li pružanje ličnih podataka zakonom ili ugovorom potrebno ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja ličnih podataka i posledice neprijavljivanja ličnih podataka podaci.

 

13. Postojanje automatskog odlučivanja

Kao odgovorna organizacija ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Napravljeno od strane Legal Tech specijalisti iz Villing & Able, koji su takođe razvili sistem za procenu uticaja GDPR-a, tekstove generatora deklaracija o zaštiti podataka kreirao je Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero i advokat Christian Solmecke.

sr_RSSerbian